Toàn cảnh bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc

Toàn cảnh bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc


 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

     1- Giai đoạn 1969 – 1996.
Nhiệm vụ giai đoạn này chủ yếu là công tác điều dưỡng cán bộ trong tỉnh, cán bộ chuẩn bị đi chiến trường B,C,K.
Làm nhiệm vụ quốc tế điều dưỡng cho Cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà nước bạn Lào

     2- Giai đoạn 1996 – nay.
Năm 1996 UBND tỉnh Vĩnh Phú ra quyết định đổi tên Viện Điều dưỡng cán bộ tỉnh thành Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN tỉnh Vĩnh Phú và bổ sung chức năng khám chữa bệnh – PHCN cho Bệnh viện. Đây là bước đột phá của BV.
Bệnh viện tăng cường, củng cố và phát triển về cơ sở vật chất và nhân lực.

     Năm 2015 thực hiện TT46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của BYT v/v quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở PHCN.
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra QĐ 919/QĐ-UBND ngày  17/4/2015 của UBND tỉnh VP v/v đổi tên và quy định cơ cấu tổ chức của Bệnh viện PHCN tỉnh VP
Quyết định số 191/QĐ-SYT ngày 15/5/2015 của Giám đốc Sở Y tế VP v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bệnh viện PHCN tỉnh Vĩnh Phúc.

     Bệnh viện chuyên khoa Hạng II
     Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Bệnh viện
    – 140 CBCNVC

    Bộ máy:

    Gồm 4 phòng, 11 khoa, cụ thể như sau:

    04 phòng chức năng:
     – Phòng Kế hoạch tổng hợp
     – Phòng Tổ chức hành chính
     – Phòng Tài chính kế toán
     – Phòng Điều dưỡng

    11 khoa chuyên môn:
    – Khoa khám bệnh Đa khoa – Chuyên khoa PHCN
    – Khoa Cấp cứu, hồi sức
    – Khoa Vật lý trị liệu
    – Khoa Trị liệu tổng hợp
    – Khoa Nội nhi
    – Khoa Ngoại – Chỉnh hình và Sản xuất DC trợ giúp
    – Khoa Y học cổ truyền
    – Khoa An dưỡng
    – Khoa Dược
    – Khoa Dinh dưỡng
    – Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh và TDCN

    Chúng tôi chú trọng đầu tư máy móc, áp dụng công nghệ hiện đại như: Máy Ôxy cao áp; Máy điều trị trĩ; Máy sóng Vipa điều trị U xơ tiền liệt tuyến; Máy siêu âm; Máy phát sóng ngắn; Máy laser nội mạch; Máy điện trường cao áp;  Giường từ trường; Bó parafin; Máy châm cứu …

     Với các bác sỹ chuyên khoa có nhiều năm kinh nghiệm nay được sự hỗ trợ của công nghệ cao, hiện đại sẽ mang lại kết quả tốt nhất trong chuẩn đoán lâm sàng, từ đó có hướng điều trị tốt nhất, kịp thời nhất, mang lại sự an tâm cho bệnh nhân.

     Xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, đóng góp, động viên của quý vị để bệnh viện của chúng tôi có động lực phấn đấu, mang tâm huyết của tập thể phục vụ tốt hơn nữa đến các bệnh nhân.

 

Tags:

Share this post